УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПО
КОМУНАРСЬКОМУ РАЙОНУ

69104,м.Запорiжжя,вул. Чумаченка, 32
Ми у громадських
мережах

Ми у громадських мережах

Верховна рада України

Офіційний Веб-портал

Кабінет Міністрів України

Офіційний Веб-портал

Міністерство соціальної політики

Офіційний Веб-портал

Запорізька міська рада

Офіційний Веб-портал

Калькулятор Субсідій

Офіційний Веб-портал

Записи в рубрике «Субсидії».

Онука зареєстрована, але навчається за кордоном. Чи отримує субсидію бабуся, зареєстрована в квартирі?

Автор Moderator, рубрики: Субсидії

В квартирі зареєстровані бабуся-пенсіонерка та її повнолітня онука, що не проживає від 2015 року, оскільки навчається у вищому навчальному закладі за кордоном на стаціонарі. В минулому субсидія надавалась лише на бабусю-пенсіонерку, тому що фактично проживає лише вона. Чи достатньо буде для отримання субсидії з травня 2018 року на одну фактично проживаючу особу (бабусю-пенсіонерку) довідки університету про навчання внучки?

Оскільки перебування онуки за кордоном пов’язане з навчанням, і це підтверджено документально, комісія може розглянути можливість призначення субсидії з урахуванням осіб, які фактично проживають.

Працює на 0,5 ставки. Право на субсидію є?

Автор Moderator, рубрики: Субсидії

        

Питання

Особа працює на 0,5 ставки та одержує заробітну плату, меншу ніж розмір мінімальної заробітної плати, при цьому за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове страхування у розмірі не меншому як мінімальний. Чи має право особа на призначення субсидії на загальних підставах чи за рішенням комісії? Який дохід при цьому потрібно враховувати при призначенні субсидії?

Відповідь

  У наведеному випадку особа протягом періоду, за який враховуються доходи, має середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір заробітної плати, тому субсидія може бути призначена лише за рішенням комісії з урахуванням умов, викладених у пункті 7 Положення, а саме:

позитивне рішення комісії про призначення житлової субсидії може бути прийнято лише у разі, коли такі особи:

перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком (довідкою) лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

на момент призначення житлової субсидії сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед днем звернення за призначенням житлової субсидії або сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед місяцем, в якому житлова субсидія призначається без звернення громадянина. При цьому особі, яка працює за строковим трудовим договором, житлову субсидію за рішенням комісії може бути призначено лише у разі, коли строк дії строкового трудового договору є більшим, ніж строк, на який призначається житлова субсидія.

      При цьому доходи таких осіб в залежності від конкретних обставин обчислюються відповідно до пункту 12 Положення, а саме:

1) половини одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, — у разі, коли такі особи протягом цього періоду перебували на строковій військовій службі;

2) одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, — у разі, коли такі особи протягом цього періоду навчалися за денною формою навчання у закладах середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладах, закладах вищої освіти або зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і в цей період навчалися в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості;

3) одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, — в окремих випадках за рішенням комісії у разі, коли такі особи перебувають у складних життєвих обставинах;

4) фактично отриманих такими особами доходів — у разі, коли такі особи протягом цього періоду отримували хоча б один із таких видів доходу, як пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу по огляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомогу по безробіттю;

5) фактично отриманих такими особами доходів — у разі, коли такі доходи протягом цього періоду отримувала особа, яка станом на кінець такого періоду не досягла 18-річного віку;

6) фактично отриманих такими особами доходів — в окремих випадках за рішенням комісії у разі, коли такі особи належать до визначених комісією інших категорій громадян, зокрема таких, що надають соціальні послуги;

7) двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються
доходи, — у разі призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива і оплату житлово-комунальних послуг;

8) трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються
доходи, — в усіх інших випадках.

Доходів нема. А права на субсидію?

Автор Moderator, рубрики: Субсидії

Однією з ключових реформ, які здійснюються Урядом України у соціальній сфері , є реформування системи надання житлових субсидій, її вдосконалення, спрощення та підвищення ефективності.

З 1 травня 2018 року запроваджено новий порядок призначення житлових субсидій, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.1995 № 848 ( в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 № 329).

Із введенням в дію нового порядку виникає ряд запитань, це і умови призначення житлової субсидії, питання щодо обчислення сукупного доходу, призначення субсидій з урахуванням перебування за кордоном більше 60 днів, тощо.

З метою роз’яснення норм нового порядку призначення житлової субсидії та надання відповідей на найбільш актуальні запитання, які надходять,  управління запроваджує рубрику «Запитання-відповідь».

      Наразі найбільше запитань виникає у людей, чи мають вони право на отримання субсидії,  якщо у них не має доходів за період, який враховується при призначенні субсидії.

Відповідно до п.п.3.пункту 6 Положення житлова субсидія не призначається ( у тому числі на наступний період),  якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (далі — особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії), і в цьому періоді:

за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії;вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або

вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

Пунктом 7 Положення визначено, що за наявності таких умов, житлову субсидію може бути призначено за рішенням комісії виходячи з конкретних обставин, що склалися.

Рішення про призначення (відмову в призначенні) житлової субсидії в таких випадках приймається комісією на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

У мм. Києві та Севастополі, обласних центрах і містах обласного значення у таких випадках позитивне рішення комісії про призначення житлової субсидії може бути прийнято лише у разі, коли такі особи:

перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком (довідкою) лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

на момент призначення житлової субсидії сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед днем звернення за призначенням житлової субсидії або сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед місяцем, в якому житлова субсидія призначається без звернення громадянина.

На загальних підставах ( без винесення на розгляд комісії) субсидії призначаються, якщо особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, протягом такого періоду:

навчалися за денною формою навчання у закладах середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладах, закладах вищої освіти або зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і в цей період навчалися в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

Отримували хоча б один із таких видів доходу, як пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомогу по безробіттю.

Згідно з роз’ясненнями Мінсоцполітики, наданими листом від 29.05.2018 “ 10019/0/2-18/56, житлова субсидія призначається на загальних підставах у разі якщо у будь-якому місяці (місяцях) періоду, за який враховуються доходи, відповідні особи отримували хоча б один із вищезазначених видів доходу незалежно від кількості місяців, протягом яких такий дохід отримувався.

До уваги отримувачів соціальної допомоги.

Автор Moderator, рубрики: Без рубрики, Субсидії

7 серпня 2018р в Управлінні соціального захисту
населення ЗМР по Комунарському району
п
рофінансовано за  рахунок  субвенції  з державного

бюджету виплату допомоги сім’ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, особам, які  не  мають
права  на  пенсію,  особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
тимчасової  державної  допомоги  дітям,  тимчасової державної
соціальної  допомоги  непрацюючій  особі,  яка  досягла
загального  пенсійного  віку,  але  не  набула  права  на пенсійну

виплату,  допомоги  по  догляду  за особами з інвалідністю I чи II
групи   внаслідок   психічного   розладу,  компенсаційної  виплати
непрацюючій   працездатній   особі,   яка  доглядає  за  особою  з
інвалідністю  I  групи,  а також за особою, яка досягла 80-річного
віку, на суму 10154425,78грн.

Кому потрібно оновити документи?

Автор Moderator, рубрики: Без рубрики, Субсидії

Шановні мешканці Комунарського району!

 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Комунарському району повідомляє наступне:

 

з 1 травня 2018 р. призначення житлової субсидії здійснюється лише після подання нових заяви і декларації, якщо у складі домогосподарства, або у складі сім’ї  члена домогосподарства є особи, що досягли 18-ти річного віку станом на початок періоду за який враховуються доходи ( з 01.07.2017-31.12.20017) для призначення субсидії на літній період і у відповідному періоді:

за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або

отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або

не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

-внутрішньо переміщені особи;

-особи, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства;

-особи, які є орендарями житлових приміщень (будинків);

-особи, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають.

 

Для подання нових заяви та декларації просимо звертатись до управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Комунарському району каб. 106.

 

 

Адміністрація управління